"เมื่อเทคโนโลยีทำให้โลกหมุนไว ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนตาม"

"เมื่อเทคโนโลยีทำให้โลกหมุนไว ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนตาม"

หลายคนอยากเปลี่ยน แต่คำถามที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการหลายๆคน คือ “แล้วจะทำอย่างไร?” หรือ “จะเริ่มจากตรงไหน?”

หลักสูตร The Big Blue Ocean ได้กลั่นกรองแนวคิด กระบวนการ ที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการ สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ค้นพบเคล็ดลับความสำเร็จ และต่อยอดโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจ

คุณจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้

หลักสูตร The Big Blue Ocean อัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการจัดการเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารชั้นนำของประเทศ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่าน ประกอบไปด้วย

Leadership in Digital Era
Design Thinking
Business Investment Expansion & Acquisition
Strategic CRM
Transformation Outlook & Execution Strategy
Digital & Tax Accounting
Data-driven culture
Data Analytics
Digital workforce Management
และหัวข้ออื่นๆอีกกว่า 10 หัวข้อ

นอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำ Workshop ร่วมกับผู้เข้าร่วมจากองค์กรอื่นๆ ในคลาสอีกด้วย มั่นใจได้เลยว่าจบจากหลักสูตรนี้ไปคุณจะได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด และหารือโอกาสทางธุรกิจร่วมกับนักธุรกิจร่วมรุ่นท่านอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ ความร่วมมือในการสร้าง และขยายธุรกิจใหม่ในอนาคตอีกด้วย

หลักสูตรนี้สำหรับใคร?
• เจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจ SME ขนาดกลาง (รายได้ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป) หรือธุรกิจขนาดใหญ่
• อายุ 25-50 ปี
• สนใจด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรหรือธุรกิจ

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 7 สิงหาคม 2565 ทาง https://dev.bigblueocean.co/course/digital-transformation/register
เริ่มเรียน 10 กันยายน - 17 ธันวาคม 2565
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. (เช็คตารางเรียนได้ทาง www.bigblueocean.co)
สถานที่ :โรงแรม Grand Hyatt Erawan (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท