ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ

ฟรี ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสยาม

 

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ

อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์

1 ตค 2565 ถึง 28 กพ 2566

เรียนวันที่  1,2,8,9,29,30 ตค

5,6,12,13,19,20,26,27 พย

17,18,24,25 ธค

7,8,14,15 มค

26 กพ

 

พบกับวิทยากรชั้นนำด้านธุรกิจสุขภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาดดิจิทัล

 

อ่านรายละเอียดในใบประกาศแนบนี้ นะคะ

 

แล้วพบกันนะคะ

ดร. บุญญาดา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม

โทร 085 644 6141