LiVE Acceleration Program รุ่นที่ 3 by LiVE Platform

LiVE Acceleration Program รุ่นที่ 3
by LiVE Platform
ถึงเวลาเตรียมธุรกิจของคุณให้ "พร้อม" เพื่อเข้าสู่เส้นทางตลาดทุน SET - mai - LiVEx ผ่านโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบงานที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ไม่ควรพลาด!
.
#LiVE Acceleration Program Roadmap
สำหรับผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ตลาดทุน
🚩Workshop สร้างความรู้ เตรียมความพร้อม จากผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุน
🚩Coaching เสริมความแข็งแกร่ง จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
🚩Networking ต่อยอดเครือข่ายธุรกิจ สร้างการเติบโต
🚩Funding สนับสนุนเงินทุนพัฒนาระบบงานที่สำคัญ สูงสุดไม่เกินบริษัทละ 1.5 ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)
.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจบนเส้นทางตลาดทุนของคุณ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสมัครเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/3s2CvJY
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LiVEAcademy@live-platforms.com
คุณสุนัดดา โทร. 02-009-9761
.