"ภาครัฐร่วมใจส่งเสริม ผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอางร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ  "ภาครัฐร่วมใจส่งเสริม ผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก"

 

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. 

ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 ท่าน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ได้ที่ลิงก์ > https://forms.gle/61oLwVjx9RAnWcgC7