"การใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5 และเทคนิคการยื่นเอกสารวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป" รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอมรม "การใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5 และเทคนิคการยื่นเอกสารวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป" รุ่นที่ 2 โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

🖍️ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

📌 โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพ บางพลัด

📌 รายละเอียดหลักสูตร

ช่วงเช้า เน้นวิธีการสอนผู้ค้ากับภาครัฐในการใช้ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ในการเสนอราคาวิธี e-bidding (ใช้กับทุกสินค้า ทั้งงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างทั่วไป งานซื้อ งานเช่า)

ช่วงบ่าย สอนวิธีการเตรียมเอกสารการเข้าเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ครบถ้วน ป้องกันการการถูกตัดสิทธิในการเสนอราคาของหน่วยงานของรัฐ

 

รายละเอียดตามภาพประชาสัมพันธ์

 

สนใจคลิ๊กสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKAqNVexnaqdS0Ql4MRnpqn7Os0v8dkCkzVefdpxCKED9Bnw/viewform