สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Bangkok Business & Human Rights Week 2023 : BBHR WEEK

📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน🌱💰

 

🎊”สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Bangkok Business & Human Rights Week 2023 : BBHR WEEK)”🎊 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

💙โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP

🤍องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 

💙ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Thai Representative to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) 

🤍สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand : GCNT) 

💙สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดงานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566  

 

🗓️ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66 

 

📍วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

🔈มีบริการล่ามแปลภาษา (t)(h) (-) (e)(n)(g)

 

🎧มาร่วมรับฟังและอัพเดตข้อมูลการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยไปกับเรา 

 

®️ท่านสามารถแสกน QRcode ลงทะเบียน เพื่อรับลิ้งก์เข้าร่วมงาน