กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ (Mobile Application Platform) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชน"

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ (Mobile Application Platform) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชน"

ด้วยระบบ Mobile Application Platform โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถนำ Application ไปเผยแพร่ให้วิสาหกิจชุมชน สำหรับใช้ประโยชน์ได้โดยดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Play Store ในระบบ Android ชื่อ "CAD Smart Learning" และ App Store ในระบบ OS ชื่อ "ASL" พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application สื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำบัญชี แก้วิสาหกิจชุมชน” ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/folderview?id=1mV0z5HVI-xGnvQD71dFf7XhwyNa7vSsw

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร. 0 2628 5768 อีเมล sdg@cad.go.th

#SMEone