ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนในเว็บไซต์ ASEAN Access เพื่อเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ประกอบการ MSMEs ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

🎯เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ SMEs อาเซียน🎯

 

สสว. ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนใน “เว็บไซต์ ASEAN Access” ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางของผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน “เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจกับต่างประเทศ”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ (Service Provider) ผู้กระจายสินค้า (Distributor) และผู้ให้บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matchmaker) แก่ผู้ประกอบการจากทั่วภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก บนเว็บไซต์ ASEAN Access ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางของอาเซียนที่รวบรวมข้อมูลและบริการรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ MSMEs ในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งผู้ที่สนใจจะบุกตลาดอาเซียนจากทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!  
 
 เพื่อช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่จากทั่วภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก  
 พร้อมเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท สมาคม หน่วยงาน เนื่องจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ทุกรายจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานส่งเสริม SME หรือหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
 

ประเภทธุรกิจที่เปิดรับสมัคร!!!

- Co-Working Space

- Export Consultancy

- Human Resources

- Intellectual Property (IP)

- Laws & Regulations

- Logistics

- Market Research

- Product Standards

- Taxation & Accounting

- Translation Services

 

***ไม่มีค่าใช้จ่าย***

 

 

ASEAN Access คือ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาเซียน ซึ่งจะได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้งในอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค ลงทะเบียนในเว็บไซต์จะช่วยเปิดประตูธุรกิจของท่านไปในหลายประเทศ

 

🎯 เข้าสู่เว็บไซต์ได้ที่ www.aseanaccess.com

🎯 วิธีลงทะเบียนบริษัท และบริการของท่าน

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ (ASEAN Access User Manual)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1khGchBtWpcE0cLCgFV3bzK77WFoZFnIy

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
o นางสาวรุจิเรข เพชรพิมลมาศ โทร. 02-298-3264 Email: rujirek@sme.go.th
o นายติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ โทร. 02-298-3236 Email: teerana@sme.go.th