กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โครงการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 2566

📣 เปิดรับสมัครแล้ว!!!  สำหรับผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

 ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 

✅ สนใจสมัครได้ที่ลิงค์ 👉 https://forms.gle/a8HueLMjwFZG7D5x9

📌หรือสแกนคิวอาร์โค้ตเพื่อเข้าสู่ฟอร์มใบสมัครออนไลน์📌

 

📣 เปิดรับสมัครแล้ว!!!  สำหรับผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

 ซึ่งมีความประสงค์

🎯เพิ่มโอกาสทางการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

🎯รับแต้มต่อตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

🎀ฟรี !!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว.

 

ซึ่งมีกิจกรรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 👇

💫 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน

 💫 การให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้าน อย่างน้อย 1 วัน

📍ขอรับคำปรึกษาแนะนำเฉพาะด้าน (เลือก 1 ด้าน)

      - ด้านการเงิน

      - ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/บริการ

      - ด้านการตลาด ออนไลน์

      - ด้านการขอรับรองมาตรฐาน

      - ด้านการวางแผนการตลาดเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

📍กิจกรรมถ่ายภาพ เขียนคำบรรยายสินค้า /บริการ เพื่อลงระบบ Thai SME-GP

 

ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการ

👉🏻ได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

👉🏻เพิ่มโอกาสทางการตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

👉🏻รับแต้มต่อตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        🎉แต้มต่อการเสนอราคา ร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการทั่วไป หากเป็น MSME และขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

        🎉และอีกร้อยละ 5  เมื่อ MSME ได้รับการรับรองสินค้าและบริการ Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MiT)