โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ (SME Formalization)

โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ (SME Formalization)

ขอเชิญผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2566