กิจกรรมแนะนำ

งานศึกษาด้าน SME และการประกอบการของ OECD "การประกอบการในคลัสเตอร์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของประเทศไทย"

ดูเพิ่มเติม

"ธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2564"

ดูเพิ่มเติม

ขอแนะนำวารสาร Unisearch Journal วารสารที่นำเสนอบทความวิชาการที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

VDO เรียนรู้จากความสำเร็จ

บทความสร้างแรงบันดาลใจ

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย