บทความยอดนิยม

จับตาร่างกฎระเบีบยบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่ของ EU ผลักดันสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนภาคบังคับ

จับตา “ร่างกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรป” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศข้อเสนอกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศเป้าประสงค์ใน EU Green Deal และแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) ที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดอียูจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้หรือรีไซเคิลได้ในเชิงพาณิชย์ภายในปีค.ศ. 2030 การออกกฎหมายครั้งนี้จะเป็นระดับกฎระเบียบ (Regulation) มิใช่ระดับระเบียบ (Directive) เพื่อแก้ปัญหาการออกกฎหมายที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก การออกกฎระเบียบนี้จะมีผลผูกพันกับผู้ประกอบการโดยตรง โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่จะวางจำหน่ายในตลาดยุโรป

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนา SME

กิจกรรมแนะนำ

🟢 พิเศษสุด! สำหรับสมาชิก กอช. เท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ...

ดูเพิ่มเติม

งานศึกษาด้าน SME และการประกอบการของ OECD "การประกอบการในคลัสเตอร์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของประเทศไทย"

ดูเพิ่มเติม

"ธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2564"

ดูเพิ่มเติม

VDO เรียนรู้จากความสำเร็จ

บทความสร้างแรงบันดาลใจ

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย