ผลักดันการลงทุนสีเขียวแก้ปัญหา PM 2.5

ผลักดันการลงทุนสีเขียวแก้ปัญหา PM 2.5

บีโอไอพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ด้วยการให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนสำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และมีเงินสนับสนุนชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทต่อราย

Update ขอบข่ายผู้รับการสนับสนุนใหม่ ได้ใน BOI e-Newsletter ฉบับเดือนมกราคม 2567

 

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

0 2553 8111

head@boi.go.th

www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ


บทความแนะนำ

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ดังนี้
- สื่อการเรียนรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ผ่านแชทคอมเมิร์ซด้วยโซลูชั่นของไลน์ผ่านช่องทาง LINE For Business
- สิทธิประโยชน์ผ่าน LINE Family Club สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้งาน LINE for Business
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน LINE for Business
- เครดิตโฆษณาบนไลน์มูลค่า 2,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้งานโฆษณาบนไลน์ (LINE Ads)
เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดชำระค่าโฆษณาตั้งแต่ 2,000 บาท จำนวน 100 สิทธิต่อเดือน เป็นระยะเวลา
12 เดือน ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจปรับได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

* สำหรับผู้ประกอบการที่มี SME ONE ID ลงทะเบียนและรับสิทธิประโยชน์ผ่าน SME CONNEXT
** ลิงค์องค์ความรู้ต่าง ๆ ดูเพิ่มเติมได้จาก www.smeacademy365.com

บทความแนะนำ