ธุรกิจเตรียมรุก Re-Opening Thailand ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี!! รุกตลาดเวลเนส-เสริมจุดขายใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2564 (SME Regular Level)

ธุรกิจเตรียมรุก Re-Opening Thailand ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี!! รุกตลาดเวลเนส-เสริมจุดขายใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2564 (SME Regular Level)

กลยุทธ์ Disruptive Wellness Business Model ที่จะเพิ่มการใช้จ่ายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไทย
เพื่อกระจายความเสี่ยง เสริมตลาดเดิมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หดหายไป
.
ด่วน! รับจำนวนจำกัด
คลิกสมัคร https://forms.gle/RWMD3QwADe9tGcvr5
หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย

#กิจกรรมภายในโครงการ
1) สัมมนา-Workshop 1 วัน และ/หรือ
2) การรับคำปรึกษาเชิงลึก (ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์)
- Disruptive Wellness Business Model
- การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์
- การปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยว, Spa Product, สปา, เวลเนสเซ็นเตอร์, รีสอร์ท
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จดจะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี
.
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทธิวรรณ อมาตยกุล (มด) 082 450 2634
คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143
แฟกซ์ 02 564 2737 | E-mail : ismed.spawellness@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564
 
มีที่ไหนให้คุณใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจฟรี แบบเรา
โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อยนะครับ รีบคว้าให้ไว คลิก  http://bit.ly/RegisterBoostUp
 
กิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ
- Tech Matching วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของธุรกิจ
- Tech Transfer ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับและศักยภาพของกิจการ
- Tech Sustain ติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- Business Networking and Pitching สร้างเครือข่ายขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SME, Start Up, ภาครัฐและเอกชน
ทั้งหมดนี้ ฟรี ฟรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร (SME)
- เป็นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
- จัดตั้งกิจการไม่เกิน 5 ปี
- มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
- เปิด(ใจ)รับคำแนะนำและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
- มีเลขทะเบียน SME เข้ารับบริการภาครัฐ *สมัครเพิ่มเติมได้
 
ติดต่อสอบถาม โทร. 065-9256424 หรือ line @synhub
 
#SMEone

บทความแนะนำ

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564
 
มีที่ไหนให้คุณใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจฟรี แบบเรา
โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อยนะครับ รีบคว้าให้ไว คลิก  http://bit.ly/RegisterBoostUp
 
กิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ
- Tech Matching วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของธุรกิจ
- Tech Transfer ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับและศักยภาพของกิจการ
- Tech Sustain ติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- Business Networking and Pitching สร้างเครือข่ายขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SME, Start Up, ภาครัฐและเอกชน
ทั้งหมดนี้ ฟรี ฟรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร (SME)
- เป็นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
- จัดตั้งกิจการไม่เกิน 5 ปี
- มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
- เปิด(ใจ)รับคำแนะนำและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
- มีเลขทะเบียน SME เข้ารับบริการภาครัฐ *สมัครเพิ่มเติมได้
 
ติดต่อสอบถาม โทร. 065-9256424 หรือ line @synhub
 
#SMEone

บทความแนะนำ

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

มีที่ไหนให้คุณใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจฟรี แบบเรา
โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อยนะครับ รีบคว้าให้ไว คลิก  http://bit.ly/RegisterBoostUp

กิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ
- Tech Matching วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของธุรกิจ
- Tech Transfer ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับและศักยภาพของกิจการ
- Tech Sustain ติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- Business Networking and Pitching สร้างเครือข่ายขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SME, Start Up, ภาครัฐและเอกชน

ทั้งหมดนี้ ฟรี ฟรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร (SME)
- เป็นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
- จัดตั้งกิจการไม่เกิน 5 ปี
- มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
- เปิด(ใจ)รับคำแนะนำและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
- มีเลขทะเบียน SME เข้ารับบริการภาครัฐ *สมัครเพิ่มเติมได้

ติดต่อสอบถาม โทร. 065-9256424 หรือ line @synhub

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “THAI CHARACTER X FASHION COLLABORATION PROJECT” กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนา คลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “THAI CHARACTER X FASHION COLLABORATION PROJECT” กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
บริษัทและนักออกแบบ Character ที่สนใจนำผลงานด้านคาแรคเตอร์มาต่อยอดเป็นสินค้าในกลุ่ม Fashion ในโครงการ THAI CHARACTER X FASHION COLLABORATION PROJECT
โดยสามารถส่งผลงานออกแบบเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดทำ Pilot Products มี workshop ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจสิ่งทอ-แฟชั่นของประเทศ และทดลองตลาดกับผู้ซื้อจริง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 061-991-6154, 089-922-5230 หรือ
#SMEone

บทความแนะนำ