ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 1358, 02-202-4444, 02-202-4426-7

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม