ศูนย์ออกแบบและพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ คือ ศูนย์บริการ SME ที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและออกแบบแนวคิดให้แก่ สินค้า หรือบริการ และแนวคิดทางธุรกิจ แก่ SME ที่เข้าใช้บริการ