ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ขอนแก่น

ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเดิม) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-235-995, 064-301-6909

ขอนแก่น

ขอนแก่น