ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

65 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-211-906-8

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11