ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 (ส่วนหน้า) ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-501-541, 064-182-9804, 093-5591114

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สสว. ร้อยเอ็ด

สสว. ร้อยเอ็ด