ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

399 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-747-318

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4