ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-221-559, 064-301-6914

สสว. ศูนย์ OSS จ.อุดรธานี