ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ลำพูน

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 (ศูนย์อาเซียน) ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 064-182-9801

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ลำพูน

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ลำพูน