ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-441-029

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8