ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กำแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 063-8788450

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กำแพงเพชร

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กำแพงเพชร