ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-400-337, 064-301-6925

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบุรี

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบุรี