ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 063-231-6854

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1