ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิษณุโลก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า) ชั้น 1 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-906-295,064-301-6907

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิษณุโลก

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิษณุโลก