ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาฬสินธุ์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811-667, 064-585-3407

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาฬสินธุ์

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาฬสินธุ์