ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครศรีธรรมราช

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม) ชั้น 2 (ห้องไกล่เกลี่ย) ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-341-235, 064-585-3419

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครศรีธรรมราช

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครศรีธรรมราช