ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ถ. เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-511-084,064-301-6923

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ฉะเชิงเทรา