ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาญจนบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี (ห้องไกล่เกลี่ย) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-540-630, 064-301-6921

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาญจนบุรี

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาญจนบุรี