ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

292 หมู่ที่ 1 ถ.สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย - นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-282-956

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2