ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 (ห้องการค้าภายในจังหวัดเดิม) ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-611-353, 064-585-3403

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิจิตร

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิจิตร