ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 (พัฒนาชุมชน) เลขที่ 999 หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-713-973, 064-585-3406

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบูรณ์

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบูรณ์