ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) บึงกาฬ

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 (ห้องควบคุมเครื่องเสียงการประชุม) ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 042-490-855, 064-585-3408

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) บึงกาฬ

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) บึงกาฬ