ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 หมู่ที่ 10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-200-395

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10