ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ปัตตานี

ตลาดกลางเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี เลขที่ 99/9 หมู่ 6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-330-889, 064-301-6918

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ปัตตานี

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ปัตตานี