ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-367-8160, 02-190-1397-8

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม