ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

424 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 054-281-884, 054-282-376

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก