ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคารภูคำ ชั้น 2 เลขที่ 234 ถ. เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท์ 042 834 224-8 # 41172

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การให้บริการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย