ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

"ชั้น G อาคาร U-Plaza ที่อยู่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110" โทรศัพท์ 074-424487,091-0471909

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่