ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ให้บริการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ และสามารถแข่งขันในตลาดแบบเต็มความสามารถ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางการตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา ดูแลการบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs  

 

บริการของ IP IDE Center เหมาะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยที่ IP IDE Center จะแบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย

 1. Techno Lab ให้บริการและคำแนะนำในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อหาแนวโน้มความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อชี้เป้าให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
 2. Idea Lab ให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรม มาผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด
 3. Value Lab ให้คำปรึกษาแนะนำการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระบบ การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างภาพลักษณ์สินค้า
 4. Inter Lab ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

ซึ่งที่ผ่านมามี SMEs หลายรายที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ IP IDE Center ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูล และองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

 

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไป ที่จะเริ่มธุรกิจ IP IDE Center เปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอรับคำปรึกษาได้ที่ IP IDE Center ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หรือทางสายด่วน 1368

Facebook : www.facebook.com/ipidethailand/ 

 

 

บทความแนะนำ

SCB Business Center คือ ศูนย์ธุรกิจที่เป็น Co-Working Space / Co-Learning Space เหมือนออฟฟิศ จุดนัดพบ คอมมูนิตี้ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน แหล่งข้อมูลทางการเงิน และงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการทุกประเภทที่ต้องการลงทุนทางการเงิน หรือมีปัญหาด้านการเงิน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจขายของออนไลน์หรือลูกค้าที่อยากจะขยายธุรกิจ สามารถเดินเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ที่นี่โดยตรง SCB Business Center เป็นเหมือน One Stop Service ตอบสนองทุกความต้องการ ทั้งด้านการเงินและพันธมิตรธุรกิจ ปัจจุบันมี 3 สาขา คือ สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 , สาขาเซ็นต์ทรัลเวิลด์ ชั้น 5 และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3

 

SCB Business Center จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แนะนำธุรกิจกับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีคอนเซปท์ว่า “Center Of Excellence” ด้วยความที่ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ อาจยังไม่มีความรู้ความชำนาญหรือเครือข่ายธุรกิจ  จึงมองว่าทางธนาคารควรเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงให้กับทุกๆคน โดยมีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความถนัดในแต่ละด้านมาร่วมสนับสนุนต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs   โดยทุกพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาจะถูกการตรวจสอบก่อน   สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับนอกเหนือจากความรู้แล้ว ยังได้พบปะกับเพื่อนใหม่รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ

 

SCB Business Center มีจุดเด่นคือ

1. มีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่อยู่กับทางธนาคารจำนวนเยอะมาก เช่น

 • ความร่วมมือกับ 2 พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจรายใหญ่ อย่าง Wongnai และ ไปรษณีย์ไทย ซึ่งความแตกต่างของที่นี่คือระบบเหมาจ่าย เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการขายของออนไลน์ที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ในราคาที่พิเศษ
 • พาร์ทเนอร์จากภาครัฐ อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดหนังสือรับรองของบริษัทได้ที่แบงค์

2. เป็นองค์ความรู้ทางด้านการเงิน ให้ผู้ประกอบการมาปรึกษา Business Solution การขายทั้งในและต่างประเทศ ปรึกษาด้านสินเชื่อ และเงินกู้ต่างๆ การขอวงเงิน เงินทุนหมุนเวียน การรีไฟแนนซ์ ตลอดจนปรึกษาปัญหาการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการหน่วยงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้ความรู้กับผู้เช่า

3. มี Co-working Space และห้องประชุม นักธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในส่วนของ Co-Working / Co-Learning Space เพื่อนั่งทำงาน ต่อยอดธุรกิจ มีการอบรมสัมมนา ให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้ามาร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การสัมมนาด้านธุรกิจ เทรนด์ของธุรกิจ การขายของออนไลน์ทั้งในไทยและต่างประเทศ GDP ธุรกิจ การเปิดบัญชีที่จีน ฯลฯ  ถ้าผู้ประกอบการ SMEs มีการวางระบบและการจัดการที่ดี ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นๆ ต่อยอดไปได้

 

SCB Business Center มีความเชื่อว่าการที่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความสนับสนุนจากแบงค์ประสบความสำเร็จ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและทางสังคมด้วย ในปัจจุบันธุรกิจ SMEs ที่ปรับตัวเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูง โดยเฉพาะด้านธุรกิจออนไลน์ เป็นช่องทางที่สามารถต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งหมด 3 สาขาตามความสะดวก ดังนี้

 • SCB Business Center สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  (กรณีติดต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจ สามารถติดต่อได้ในเวลา 00 น. – 19.00 น.ของทุกวัน)
  ปิดทำการในวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ของทุกปี เบอร์ติดต่อ 02- 251-8192 แผนที่https://bit.ly/2P4Z4uB

 • SCB Business Center สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 00 น. – 20.00 น.
  ปิดทำการในวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ของทุกปี เบอร์ติดต่อ 02-255-6270-1 แผนที่https://bit.ly/323yfw9

 • SCB สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 00 น. – 20.00 น.
  ปิดทำการในวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ของทุกปี เบอร์ติดต่อ 02- 553-6246-7 แผนที่https://bit.ly/2SRX0r0

 

 

บทความแนะนำ

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างครบวงจร มีแนวคิดให้เป็นศูนย์เครื่องมือกลาง รวมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือและให้บริการ จุดเด่นคือ เป็นศูนย์เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดและพร้อมที่สุดในภาคใต้ ที่มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ประจำกับสำนักเครื่องมือฯ รับผิดชอบในการวิเคราะห์ทดสอบ และรับผิดชอบในการให้บริการ งานวิจัยที่เด่น คือ การให้บริการทดสอบด้านงานยางและวัสดุ เช่นการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ ทดสอบแรงดึง ทดสอบแรงกดอัดเพื่อทราบจุดแตกหัก ทดสอบความแข็ง ทดสอบการนำไฟฟ้า ทดสอบความเสื่อมสภาพ ของวัสดุเช่น ยางพารา พลาสติก โฟม ผู้ประกอบการทุกประเภทสามารถเข้ามาใช้บริการได้

ทางศูนย์มีบริการบ่มเพาะและอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องเครื่องมือ บริการการวิเคราะห์ทดสอบ การบำรุงเครื่องมือ การตรวจสอบวัตถุดิบ ทดสอบกระบวนการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพร้อมจำหน่ายแล้ว ฯลฯ

 

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบริการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้

 1. งานด้านเคมี เช่น งานทดสอบทางด้านผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ เช่น พวกน้ำยาง สมุนไพร อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่าย อาหารทะเลที่เข้ามารับการตรวจ สารปรอท สารหนู สารตะกั่ว ไมโครพลาสติกต่าง ๆ โดยหลังจากตรวจสอบเสร็จทางสำนักเครื่องมือฯ จะออกใบรายงานผลให้กับผู้ประกอบการ
 2. บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค ใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป หรือกล้องจุลทรรศน์ประสิทธิภาพสูง ตรวจสอบพื้นผิววัสดุ การตรวจสอบชิ้นเนื้อ มีทั้งส่องกราด กับส่องผ่าน
 3. บริการงานชีวโมเลกุล เช่น การตรวจเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในทางเดินอาหาร ตรวจดีอ็นเอสำหรับอาหารฮาลาล ตรวจว่าดีเอ็นเอของสุกรปนเปื้อนมาในอาหารหรือไม่ และมีการตรวจสารพิษในผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. บริการงานยางและวัสดุ การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ทดสอบแรงดึง ทดสอบแรงกดอัดเพื่อทราบจุดแตกหัก ทดสอบความแข็ง ทดสอบการนำไฟฟ้า ทดสอบความเสื่อมสภาพ ของวัสดุเช่นยางพารา พลาสติก โฟม ฯลฯ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถถือตัวอย่างมาที่ศูนย์ แม้ว่าทางสำนักเครื่องมือฯจะไม่เคยเปิดให้บริการ แต่จะมีระบบให้คำปรึกษาว่าสมควรจะทดสอบอะไรบ้าง แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทดสอบ ถ้าอยู่ในวิสัยที่เครื่องมือที่ทางสำนักเครื่องมือฯ ทดสอบได้ก็จะรับมาทดสอบ  โดยเน้นหนักไปที่เรื่องการวิเคราะห์ทดสอบและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

 

สามารถติดต่อที่ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  Office Of Scientific Instrument and Testing
ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910  

E-mail : osit@group.psu.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/ositpsu@ositpsu

เวลาทำการ ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

บทความแนะนำ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ โดยการดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทางศูนย์มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบคุณภาพและด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค มีการบริการที่ครอบคลุม ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานบริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ฯลฯ  ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ที่ต้องการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยการผลิต การพัฒนาการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ โดยเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร อาหารแปรรูป บรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบริการที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้

1.ด้านมาตรวิทยา มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองในระดับอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ ให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องมือการผลิตให้ได้รับมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และบริการเครื่องมือและอุปกรณ์วัดต่าง ๆ

2.ด้านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ำ อุปโภค บริโภค วัสดุสัมผัสอาหาร เครื่องใช้ครัวเรือน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม เช่น ในช่วง COVID-19 มีบริการตรวจสอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ

3.ด้านการกำหนดมาตรฐาน จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน การรับรองงานตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การรับรองความสามารถเครื่องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง รวมถึงการรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การรับรองตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC  ออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก

4.งานบริการที่สนับสนุนพัฒนาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม เช่น การบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนในด้านต่าง ๆ

5.การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์แก่บุคลากร        

 

การให้คำปรึกษามีอยู่ 2 กรณี

 1. ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้การรับรองมาตรฐาน
 2. ในส่วนที่ผู้ประกอบการอยากพัฒนาอาหารให้ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับบริการควรมีไอเดียตั้งต้นมาแต่เริ่ม ทางเรามีหน่วย One Stop Service ที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทดสอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา สำหรับค่าบริการ มีค่าใช่จ่ายแต่มีราคาที่ถูกมาก สามารถเข้าไปปรึกษาไม่เสียค่าบริการ

สามารถส่งตัวอย่างมาตรวจสอบได้ทั้งด้วยตัวเองและไปรษณีย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 

โทรศัพท์  0-2201-7000

โทรสาร  0-2201-7466

Email : pr@dss.go.th

เว็ปไซต์ :  http://www.dss.go.th/

Facebook  :  https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/

 

 

บทความแนะนำ

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในภาคอีสานมีภารกิจหลักส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วิสากิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ โดยการทำงานตอบโจทย์ในกลุ่มจังหวัดที่ศูนย์ดูแลอยู่และทำงานสอดคล้องกับกรมอุตสาหกรรม โดยการให้บริการหลากหลายตั้งแต่เป็นที่ปรึกษา จนไปถึงจัดหาเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการ โดยทางศูนย์ดูแลและรับผิดชอบ 4 จังหวัด นครราชีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

 

การบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 มีเครื่องมือที่ศูนย์นำมาช่วยกลุ่ม SMEs คือการดูความต้องการของกลุ่มในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง โดยจะเน้นกลุ่ม SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มภาคการเกษตร แปรรูปการเกษตร อาหาร ยาอบสมุนไพร เรื่องยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มภาคการเกษตร แปรรูปการเกษตร อาหาร ซึ่งส่วนมากเป็นพืชผลผลิตในภูมิภาค

โดยมีส่วนที่ทางศูนย์อยากผลักดัน คือ

 • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมในระดับโลก สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากเดิมมากกว่า 3 เท่า
 • อีกกลุ่มคือ ไม่ใช่อาหาร เช่น ยาอบสมุนไพร  
 • รวมทั้งความพิเศษอีกอย่างคือในเรื่องยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในภาคอีสานจะเป็นเรื่องการเกษตร เพราะใน จ.นครราชสีมา มีเขตอุตสาหกรรม ที่ทางศูนย์ได้ขอความร่วมมือกับอุตสาหกรรมใหญ่เพื่อมาเป็นที่ปรึกษารายย่อย มีสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนบริการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่ให้บริการ

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 มีบริการที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการ

- อย่างแรกคือ ในส่วนของ SSRC เป็นศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs มีการฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกับผู้ประกอบการ การทำมาตรฐานต่างๆ การจ้างที่ปรึกษาเข้าไปดูแลผู้ประกอบการ เพิ่มการพัฒนาบริหารการจัดการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ แต่เนื่องในช่วงเวลานี้ อาจจะมีปัญหาในความสะดวกที่จะเข้ามาที่ศูนย์ ทางศูนย์​จึงพัฒนาและเพิ่มช่องทางในแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมZOOM และ Social ต่างๆ ทั้ง Facebook และ LINE

- ส่วนของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ ITC (Industry Transformation Center) ให้บริการ Pilot Plant  ศูนย์ทดสอบรวมไปถึงจัดหาศูนย์ทดสอบยกตัวอย่างผู้ประกอบการด้านการเกษตร เช่น หัวหอม นำเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ถึงการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่าจากผลผลิต โดยที่ศูนย์มีเครื่องมือที่สามารถที่จะสาธิตการผลิตตัวอย่างได้  มีบริการ เช่นเครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องบรรจุกระป๋อง เครื่องซีลสุญญากาศ โดยสามารถแนะนำจนจบขั้นตอนผลิตถึงสามารถนำไปจำหน่าย และการฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกับผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจ้างที่ปรึกษาเข้าไปในโรงงาน  

- ทางศูนย์มีนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้บริการผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และรับการแนะนำเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น ทั้งรูปแบบของการบรรจุ สีสันให้ดึงดูด ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากในการขายในท้องตลาด

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นเหมือนตัวกลางการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นในลักษณะเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ SMEs เช่น การบูรณาการตำแหน่งงานในท้องถิ่น บูรณาการกับกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานของ สสว. หน่วยงานสถาบันการเงิน หน่วยงานของพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานของทางด้านกรมสุขภาพต่างๆเข้าไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมในท้องถิ่น ทุกด้าน เช่น ด้านฝีมือทักษะ ทางศูนย์ก็จะเข้าไปร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะวิเคราะห์จากผู้ที่มารับบริการ ว่ามีปัญหาอะไร ประเมิณความต้องการ โดยนำมาแบ่งงานกันทำในรูปแบบคณะทำงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบของหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความเฉพาะด้าน อย่างเช่น การต้องการอย. หน่วยงาน ที่ดูแลในเรื่องการรับอย. ก็จะเข้ามาช่วยดูแล  ทางศูนย์มีความหลากหลายในการให้บริการ  สามารถเชื่อมโยงไปสู่ศูนย์ต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการ จนจบขบวนการผลิต

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์ 044 419 622 

email ipc6@dip.go.th

เว็บไซต์ https://ipc6.dip.go.th

Facebook : www.facebook.com/ipc06

 

 

 

บทความแนะนำ