ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่องได้แก่

  • เรื่อง e-Signature "ลายมือชื่ออิเล็กทรนิกส์"
  • เรื่อง "อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา"
  • เรื่อง โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย
  • เรื่อง นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมบทความต่างๆ ได้ผ่านทางลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1VTtmpqUjsafcQYbGxnzTZK0O9LB-4n8K

 

บทความแนะนำ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

     ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จะดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส 2 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความเข้มแข็งและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้างหรือได้รับการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลาในการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 โดยมีลูกจ้างคนไทยไม่เกิน 200 คน

    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ค(จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โทร. 036-679656 ต่อ 1

บทความแนะนำ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2566 - 2570

บทความแนะนำ

โครงการ “Khon Kaen Select” เลือกเฟ้นสินค้า OTOP เพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการค้า การลงทุน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการทุกคน การหยุดการเดินทางทำให้ชีพจรทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบมานานเกือบ 2 ปี
 
การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์แบบนี้ จึงจำเป็นต้องเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันการและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น ในการเป็นกลไกในการดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มวิสากิจชุมชน เพื่อประคับประคองการผลิตและการขายสินค้า ให้มีรายได้กันในยามนี้ ภายใต้แนวคิด “KHON KAEN Select” ที่เน้นการมี เอกลักษณ์แห่งเมือง ผสานกับการเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเสริม
 
โดยโครงการ “Khon Kaen Select” เลือกเฟ้นสินค้า OTOP เพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 โดยใช้วาระการส่งความสุขถึงผู้รับ มิตรสหาย ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ลูกค้า หรือผู้มีอุปการะคุณ  ซึ่งจะเป็นการกระจายความสุข กลับไปสู่ชุมชน จากรายได้ที่พวกเขาได้รับจากการผลิตสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสินค้่าที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก 5 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น คือ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  พัฒนาการชุมชนจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายโอทอปจังหวัด ทั้งหมดจากสินค้า 92 รายการ โดยคัดมา 20 รายการ จากสินค้าที่มาจาก 11 อำเภอ หรือประมาณ 478 ครัวเรือนเลยทีเดียว
 
กระเช้าส่งความสุขปีใหม่ 2565 สินค้า OTOP จากจังหวัดขอนแก่น มี 2 แบบ คือ VIP ราคา 1,000.- บาท และ VVIP 2,000.- ต่อกระเช้า ไม่มีค่าขนส่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งจากภาคเอกชนผู้ใจดี
 
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้า เพื่อเติมกำลังใจให้คนไทยด้วยกัน ได้ที่สายด่วน 085 853 6169 และที่ LineOA ของศูนย์ฯ คือ @OTOPKKC  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565
#SMEone

บทความแนะนำ