ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา“มองข้างหน้าไปด้วยกันอนาคตท่องเที่ยวเมืองเหนือ” และ “กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing สำหรับธุรกิจบริการ”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา“มองข้างหน้าไปด้วยกันอนาคตท่องเที่ยวเมืองเหนือ” และ “กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing สำหรับธุรกิจบริการ”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564

!!!!!.....#ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย(!!!)ตลอดโครงการ.....!!!!!
จัดโดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-17.00 น.
กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://docs.google.com/.../17ztw51xKgb55aUS5Ccr0ccPEs3o.../

เสวนา หัวข้อ “มองข้างหน้าไปด้วยกัน อนาคตท่องเที่ยวเมืองเหนือ”
โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้าน ได้แก่
>คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย
>คุณก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร เจ้าของกิจการ Locus Native Food Lab
>คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของกิจการไร่รื่นรมย์
>คุณจิรณรงค์ วงษ์สุนทร Art Director และ Lifestyle Editor เว็บ The Cloud

อบรมสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้าง Content Marketing สำหรับธุรกิจบริการ”
โดย อ.ภูวเรศน์ ทรายสมุทร CEO บริษัท เนกซ์ดิจิทัล จำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิชาญ์ โทร. 061-5058900, คุณพรทิพย์ โทร. 083-9420276 หรือ โทร. 053-944125 ต่อ 322
Facebook: ExcellenceCenterCMU เเละ E-LSCM Website : https://oec.eng.cmu.ac.th/

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญ Animator และ Animation Studio ที่สนใจการนำเสนอผลงานแอนิเมชันของท่านบนเวทีระดับนานาชาติ ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อโอกาสในการนำเสนอผลงาน บนเวที South-East Asia Pitch ที่ Annecy 2021 ในรูปแบบ Online ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ขอเชิญ Animator และ Animation Studio ที่สนใจการนำเสนอผลงานแอนิเมชันของท่านบนเวทีระดับนานาชาติ ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อโอกาสในการนำเสนอผลงาน บนเวที South-East Asia Pitch ที่ Annecy 2021 ในรูปแบบ Online ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
 
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ผ่าน https://forms.gle/bNSLYkvKhV8b6WvPA  ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 
หลักเกณฑ์การสมัคร

1. โครงการต้องเป็นแอนิชัน หรือมีแอนิเมชันเป็นองค์ประกอบมากกว่า 70% โดยไม่จำกัดเทคนิค
2. โครงการต้องมีความพร้อมในการหาทุน หรือร่วมทุน หรือการหา Coproduction partner
3. โครงการสามารถเป็น Feature Film, Series, Short หรือภาคต่อ
4. เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานต้องเป็นคนไทย
5. สามารถนำเสนอในรูปแบบ VDO เป็นภาษาอังกฤษ
6. รับจำนวนจำกัดเพียง 3 โครงการ

ขั้นตอนการสมัคร
1. ส่งข้อเสนอผลงานเพื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยต้องส่งรายละเอียดของผลงาน รูปแบบ ความยาว เรื่องย่อ งานด้านการออกแบบ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ และประวัติผลงาน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถ สร้าง Pitch VDO ความยาว 5 นาที และส่งให้กับโครงการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 2021.digitalcontent@gmail.com หรือ โทร. 089-031-9166

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Motion Graphics Workshop กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Motion Graphics Workshop กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2564
 
โดยคุณ จันทร์เพ็ญ กูลแก้ว ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ดีไซน์ คิท จำกัด
ในวันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ ZOOM (เข้าฟังทั้ง 2 วัน)
 
ฟรี+++สแกน QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม+++
 
ฟังสัมมนาที่น่าสนใจในเรื่องของ “Motion Graphic for projection mapping”
- Projection mapping แท้จริงแล้ว คืออะไร?
- Case study จากประสบการณ์จริงทั้งในไทยและต่างประเทศ
- การทำงาน Mapping ขึ้นบนผนังด้านนอกของตัวตึก (Building’s interface)
โดยจะเป็นการสัมมนา + Workshop ทั้ง 2 วันที่จะช่วยให้เตรียมความพร้อมก่อนกระโดสู่สมรภูมิที่เต็มไปด้วยความท้าทาย Welcome to Projection Mapping World

จัดโดย สสว. ร่วมกับ ม.ศิลปากร
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 096-048-5142

#SMEone

บทความแนะนำ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

กรมการท่องเที่ยวเร่งพัฒนายกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจ พร้อมพลิกฟื้นการท่องเที่ยวรับมือโควิด 19 ด้วย Big Data โดยมีกำหนดจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0” และ “กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลาง COVID-19” 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom ฟรี!!!!! แค่สแกน QR Code ในภาพ แล้วลงทะเบียนได้เลยค่ะ (จำนวนจำกัด)
+++ผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวจะได้รับใบประกาศจากกรมการท่องเที่ยว+++

หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0”

https://forms.gle/ezoCcGChHtY5X8pB7

อบรม ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30–12.00 น.
การเสวนา หัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0”
วิทยากร คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ “ไอค่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย” CEO กลุ่มบริษัท efrastructure Group กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com

หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ “กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19”

https://forms.gle/EE6KqyZ2o9rxQA2TA

อบรม ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30–16.00 น.
การบรรยาย หัวข้อ “กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19”
วิทยากร คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาชิกวุฒิสภา

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ dot.online2021training@gmail.com
โทร 02 618 7781-4 / 086-341-9978 / 086-977-0112 / 089-792-2332 / 081-421-4692

https://www.dot.go.th/news/inform/detail/4842

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจสุขภาพ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟูในธุรกิจโรงแรม” โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจสุขภาพ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟูในธุรกิจโรงแรม” โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

 

จัดโดย สสว. และ ISMED

ฟรี 🎖🏆สำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2564 กับไฮไลท์สุดพิเศษที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะพลาดไม่ได้ โอกาสและความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ

ใน 📌 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30–16.30 น.

สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 🔥รับจำนวนจำกัด🔥 

ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/19b_9NcT42uO29uO1yxb-c9qh7-KgOjiSlQAei548iZE/edit

 

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม👇🏻

📱082-450-2616 คุณขนิษฐา 📱082-450-2630 คุณอัชรา 📱090-090-5091 คุณทิติยา 📱082-450-2627 คุณณิชาภา

Add Line : https://line.me/R/ti/g/UcUArDO-mDhttps://line.me/R/ti/g/UcUArDO-mD

#SMEone

บทความแนะนำ