เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ปะทะเข้ามาตั้งแต่ก่อนเวลาข้ามปี

ในด้านหนึ่ง การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นพระเอกในการใช้ชีวิตที่ลดการสัมผัสและเว้นระยะห่าง ขณะที่การเพิ่มทักษะใหม่ ๆ
ก็จำเป็นสำหรับการวางแผนที่รอบคอบและการกระจายความเสี่ยงในชีวิต

ส่วนอีกด้าน งานวิจัยของจากมหาวิทยาลัยธุรกิจโคเปนฮาเกนพบว่า การพึ่งพาสิ่งลี้ลับหรือไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เราทำมากขึ้น
เมื่อต้องเจอกับความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม แม้แต่ในตลาดหุ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้แต่เหล่าที่ปรึกษาทางการเงินที่นั่งทับกองข้อมูล
ยังต้องทบทวนถึงปัจจัยแบบขั้วตรงข้ามในมิติของสิ่งลี้ลับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า

การก้าวสู่ปี 2021 ...การเตรียมความพร้อมจึงอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใส่เสื้อสีตามวัน การพกเครื่องราง
การตรวจดวงชะตา และการตระเวนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆ  รวมถึงงดเว้นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ควบคู่ไปกับการวางแผนและระมัดระวังอย่างเต็มที่
ไม่มากก็น้อยย่อมช่วยเพิ่มความหวังและเติมแรงฮึดให้เราผ่านปีนี้ไปจนได้

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.creativethailand.org/magazine/195/Are-You-Ready