ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

     ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จะดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส 2 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความเข้มแข็งและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้างหรือได้รับการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลาในการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 โดยมีลูกจ้างคนไทยไม่เกิน 200 คน

    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ค(จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โทร. 036-679656 ต่อ 1

บทความแนะนำ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2566 - 2570

บทความแนะนำ

โครงการ “Khon Kaen Select” เลือกเฟ้นสินค้า OTOP เพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการค้า การลงทุน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการทุกคน การหยุดการเดินทางทำให้ชีพจรทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบมานานเกือบ 2 ปี
 
การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์แบบนี้ จึงจำเป็นต้องเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันการและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น ในการเป็นกลไกในการดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มวิสากิจชุมชน เพื่อประคับประคองการผลิตและการขายสินค้า ให้มีรายได้กันในยามนี้ ภายใต้แนวคิด “KHON KAEN Select” ที่เน้นการมี เอกลักษณ์แห่งเมือง ผสานกับการเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเสริม
 
โดยโครงการ “Khon Kaen Select” เลือกเฟ้นสินค้า OTOP เพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 โดยใช้วาระการส่งความสุขถึงผู้รับ มิตรสหาย ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ลูกค้า หรือผู้มีอุปการะคุณ  ซึ่งจะเป็นการกระจายความสุข กลับไปสู่ชุมชน จากรายได้ที่พวกเขาได้รับจากการผลิตสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสินค้่าที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก 5 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น คือ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  พัฒนาการชุมชนจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายโอทอปจังหวัด ทั้งหมดจากสินค้า 92 รายการ โดยคัดมา 20 รายการ จากสินค้าที่มาจาก 11 อำเภอ หรือประมาณ 478 ครัวเรือนเลยทีเดียว
 
กระเช้าส่งความสุขปีใหม่ 2565 สินค้า OTOP จากจังหวัดขอนแก่น มี 2 แบบ คือ VIP ราคา 1,000.- บาท และ VVIP 2,000.- ต่อกระเช้า ไม่มีค่าขนส่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งจากภาคเอกชนผู้ใจดี
 
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้า เพื่อเติมกำลังใจให้คนไทยด้วยกัน ได้ที่สายด่วน 085 853 6169 และที่ LineOA ของศูนย์ฯ คือ @OTOPKKC  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญร่วมงาน SCB Happy Franchise Days 2021 เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่าย ครบ จบ ในงานเดียว พบกับงานสัมมนาและ Franchise Matching ออนไลน์

ขอเชิญร่วมงาน SCB Happy Franchise Days 2021 เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่าย ครบ จบ ในงานเดียว พบกับงานสัมมนาและ Franchise Matching ออนไลน์

 

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zip Event

เสริมวิสัยทัศน์การลงทุนธุรกิจ พร้อมรับคำปรึกษาและโปรโมชันสุด Exclusive จากแบรนด์แฟรนไชส์ชั้นนำของเมืองไทย

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่  https://www.zipeventapp.com/e/SCB-Happy-Franchise-Days-2021

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SCB Business Call Center โทร. 02 722 2222

 

#SCBThailand #SMEone

บทความแนะนำ