โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการภาคเกษตรและภาคการผลิต

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการภาคเกษตรและภาคการผลิต

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้-28 เม.ย. 2564

ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/2pw49uFG9vTEWE5u8

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- เป็น SME ที่จดทะเบียน บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า

- จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี (มิ.ย. 59-พ.ค. 64)

- ทำธุรกิจในภาคเกษตร หรือภาคการผลิต

- พื้นที่ทั่วประเทศ

 

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการ ช่วยการผลิต/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์

- เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์

- แนะนำการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับแต้มต่อในการประมูล

 

กิจกรรมในโครงการ (วันที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

1. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 

สมัครก่อน คุณสมบัติครบ รู้ผลเข้าร่วมได้ทันที!!!

 

2. Tech Matching สัมมนา "การยกระดับศักยภาพธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” พร้อมสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ เพื่อพิจารณาจัดสรรเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ

 

มีการอบรม 4 ครั้ง ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมได้คือ

- 31 มี.ค. 64 ช่องทาง online ด้วยระบบ Zoom

- 7 เม.ย. 64 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

- 22 เม.ย. 64 ณ โรงแรมเบลล่า บี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

- 30 เม.ย. 64 ช่องทาง online ด้วยระบบ Zoom

 

3. Tech Transfer ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ให้คำปรึกษา พัฒนาและติดตามผลการดำเนินการ 4 ครั้ง ตามการนัดหมายระหว่างผู้ประกอบการและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โดยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คำปรึกษามีทั้งผ่าน Online/Onsite 

 

4. Business Matching จับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 45 ราย ที่มีสินค้าเหมาะสมและมีศักยภาพที่ดี เพื่อการจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ/ผู้ค้าส่ง/ผู้ส่งออก/modern trade โดยงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ จะจัดในช่วงวันที่ 4-6 ส.ค. 64 

 

พิเศษสุด!! ก่อนทำการ Matching เรามี Workshop เพิ่มศักยภาพการขายและสร้างมูลค่าการตลาดให้ท่านฟรี ๆ อีก 3 คลาส ได้แก่

- กลยุทธ์สร้าง profile ให้เด่นเพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค

- เพิ่มมูลค่าสินค้าง่าย ๆ ด้วยการถ่ายรูปจากมือถือ

- เพิ่มโอกาสการขายเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างถูกช่องทาง

 

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำมายกระดับศักยภาพธุรกิจ

ในปี 2564 นี้ ทาง มจพ. มีรายการเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มที่จะเซิร์ฟแด่ทุกท่าน คือ

 

กลุ่ม 1. ด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ระบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบขาย (Sales) ระบบบริหารการขายและคลังสินค้า (Sales+Stock) ระบบการจัดซื้อ (Purchase) ระบบลูกหนี้เจ้าหนี้ (Billing) ระบบบัญชี (Accounting) เทคโนโลยีผู้ช่วยขาย (Chatbot) ระบบขายหน้าร้าน (POS) ระบบบริหารโครงการ (Project) และการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligent) เป็นต้น

 

กลุ่ม 2. ด้านเทคโนโลยีช่วยการผลิต เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีควบคุมการเพาะปลูก (Smart Farm) เทคโนโลยีติดตามการผลิต (Sensor) เทคโนโลยีติดตามการใช้พลังงาน (Energy Monitoring) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Production Data Analytics) เป็นต้น

 

กลุ่ม 3. ด้านเทคโนโลยีบริหารการผลิต เช่น ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต (Tracking) ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS) ระบบบริหารการซ่อมบำรุง (Maintenance) ระบบบริหารการกระจายสินค้า (Distribution) เป็นต้น

 

กิจกรรมในการสัมมนา

เรื่อง “การยกระดับศักยภาพธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ

- การนำเสนอเรื่อง: “SMEs รุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สู้วิกฤติ COVID-19”

- การบรรยายเรื่อง: “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการธุรกิจ”

- ถาม-ตอบ ประเด็นข้อซักถามจากผู้ประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 1:1 (Workshop) กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ

- การประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment)

- สำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ศักยภาพ

- กำหนดข้อเสนอในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม

https://www.boostupsme.com

Facebook: https://www.facebook.com/boostupsme

Line: @boostupsme

โทรศัพท์: 02-664-6488 ต่อ 201, 094-545-6645, 099-441-9693, 061-614-9735

อีเมล: info@boostupsme.com

#SMEone

บทความแนะนำ

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์เป้าหมาย

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–15 พฤษภาคม 2564 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลิ๊กลิ้งเพื่อสมัคร : https://www.smetracking2564.com/index.php?module=registration&func=agreement

คุณสมบัติ มีดังนี้

ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครนายก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- นิติบุคคล

- บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้

- ได้รับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ

- มีเครือข่ายในการ่วมดำเนินธุรกิจ

- การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ

- เพิ่มช่องทางการตลาด

 

*สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น*

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

02 577-9018 , 088 317 9576 (คุณพรกมล)

#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564

ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม-สิงหาคม 2564 (รับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่บัดนี้และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณากดลิ้งค์ https://forms.gle/1W7fyXQ45L86A5P9A

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขัน ภายใต้โครงการ “โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564” ให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration Networking) ระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์

แนวทางการพัฒนา

1. จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือศูนย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแต่ละสาขาการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำระบบส่งต่อผู้ประกอบการที่เหมาะสม

2. จัดกิจกรรมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs (Technology & Innovation Collaboration Network) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน รวมไปถึงจัดกิจกรรมเพื่อหาคู่ธุรกิจ (Business Networking) หรือจับคู่งานวิจัย หรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการแต่ละราย

3. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ หรือกระบวนการธุรกิจ เพื่อนำไปใช้จริงในธุรกิจ โดยจัดที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึกตามข้อมูลความต้องการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

4. ดำเนินการพัฒนา โดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจหรือกระบวนการธุรกิจร่วมกับหน่วยงานวิจัยเครือข่ายตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือกระบวนการธุรกิจต้นแบบ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด (Scale Up) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือการบริการ

5. ประเมินความสามารถของผู้ประกอบการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Feasibility) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์

6. จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ Scale Up ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบตลาดผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เน้นดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น

หน่วยงานดำเนินงาน : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. นพวรรณ จันทมาศ โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3003 มือถือ 089 1555965 E mail : smescaleup2021@gmail.com

2. ธีรโชติ ไหลสกุล โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3012 มือถือ  082-450-2626  E mail : smescaleup2021@gmail.com

3. วรรณภาพร พรมลาย โทรศัพท์  02-1054778 ต่อ 3000 มือถือ 082-450-2619 E mail smescaleup2021@gmail.com

 

บทความแนะนำ

สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564)

สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2564

URL ลิ้งค์ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclZnrtTB_LOcbuEJMYb4EAzTouVQrr8e3-VjIbzYP_a2IK5g/viewform

ฟรี.....ไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

 

คุณสมบัติ

ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกในลักษณะเดียวกันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน)

 

กลุ่มป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต การค้าและบริการ

1. กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มการแพทย์ครบวงจรหรือบริการทางการแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

082-4502616 (ขนิษฐา) , 082-4502630 (อัชรา)

090-0905091 (ทิติยา) 082-4502627 (ณิชาภา)

E-mail : ismedstrong@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ออกบูธจำหน่ายสินค้า ฟรี!!! โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ออกบูธจำหน่ายสินค้า ฟรี!!!

สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม “วิถี นิว นอร์มอล”

โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2564

ณ หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีซ ฝั่งชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี

วันจัดงาน : วันที่ 16 -19 เมษายน 2564 เวลา 10.00-21.00 น.

พิธีเปิด : วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.

ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัคร

http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/5000001

 

เงื่อนไขการร่วมออกบูธ

1. เป็นผู้ประกอบการ SME "วิสาหกิจขนาดย่อม" และ "วิสาหกิจขนาดกลาง" ที่จดทะเบียนพาณิชย์

2. เริ่มดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร

3. เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือมีการ

4. จดทะเบียนกับหน่วยงานกาครัฐ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นันจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร

5. เป็นผู้ประกอบการที่มีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่เกิน 3 ครั้งต่อเนื่อง (1 ครั้งต่อปีงบประมาณ เริ่มจากปี 2561)

6. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สสว.

 

สอบถามเพิ่มเติมที่หอการค้าจังหวัดชลบุรี

นางสาวชนารดี พรวิสกุล

โทรศัพท์ : 038-273095-6,098-2870595, Line : 0982870595, E-mail : Chonburi.ccb@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ