สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจาะลึก Digital Marketing ไทย เตรียมพร้อมไว้สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจาะลึก Digital Marketing ไทย เตรียมพร้อมไว้สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดลักษณะ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปและกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ
กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไป
- การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) ร้านค้าออนไลน์
- ความเสี่ยงของธุรกิจออนไลน์
- ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Gamification และ Content Marketing
กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพ
- การตรวจสุขภาพด้านดิจิทัล
- การวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจออนไลน์

ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Advisor) การจัดสรรผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีหัวข้อกิจกรรมเพื่อเข้ารับคำปรึกษาดังนี้
1. การไลฟ์สดผ่านช่องทาง Social Media
2. การใช้ Page365 ในการบริหารการขาย
3. การบริหารการขายออนไลน์
4. การทำ Digital Marketing
5. การสร้างแบรนด์
6. การวางแผนธุรกิจและการบริหารการเงิน
7. การทำ Social Commerce
8. การทำ Cross border E-commerce

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายภาณุพงศ์ มหาวัน เบอร์ติดต่อ 062-2879209, 053-920299 ต่อ 402

#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Modern Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Modern Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24–25 เมษายน 2564 ณ ห้องภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

รายละเอียดลักษณะ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ โดยมีหัวข้อกิจกรรมการอบรมดังนี้
- เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้านออนไลน์
- Google my business
- การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing)
- การทำการตลาดบนเฟซบุ๊ก
- การตั้งราคาสำหรับการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์
- การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่า (Content Marketing)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายภาณุพงศ์ มหาวัน เบอร์ติดต่อ 062-2879209, 053-920299 ต่อ 402

#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวางแผน Online Strategy สร้างลูกค้าประจำด้วยเส้นทาง Customer Experience ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวางแผน Online Strategy สร้างลูกค้าประจำด้วยเส้นทาง Customer Experience
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
 
วันที่ 26–28 เมษายน 2564 ณ ห้องภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย
 
รายละเอียดลักษณะ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดออนไลน์ โดยมีหัวข้อกิจกรรมการอบรมดังนี้
- กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วย Content Marketing
- สร้างโอกาสในการแข่งขันในโลกออนไลน์แบบ Organic
- Social Media Commerce Analytic
- เทคนิคการทำโปรโมชัน Digital Marketing Analysis
- Live commerce
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายภาณุพงศ์ มหาวัน เบอร์ติดต่อ 062-2879209, 053-920299 ต่อ 402
#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564

สสว. และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564
 
เพื่อ.......
• เพิ่มศักยภาพ ในด้านประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร 18 ชั่วโมง รับสมัครจำนวน 80 ราย
• หลักสูตรการใช้งานคมตัด
• หลักสูตรการเชื่อม Spot Welding
• หลักสูตรการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (Manual Metal Are Welding)
 
2. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Consulting) รับสมัครจำนวน 100 กิจการ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพ / ลดต้นทุนการผลิต
• แก้ไขปัญหาการผลิต / ทดสอบและวิเคราะห์ผล
• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 
 ฟรี.....ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เลือกสมัครเป็นรายกิจกรรมได้
 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนรับสมัคร
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
***เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมล์***
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณทิตติยา 065-865-3000 / คุณวิสารัช 080-055-3666 / คุณศิโรรัตน์ 084-048-7172
อีเมล: isitregular@gmail.com
#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564

สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น
ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพฯ
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง “การยกระดับสินค้าด้วยระบบมาตรฐานและการรับรอง”
หัวข้อการอบรม
 ชี้แจงภาพรวมและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
 THAI SME-GP
 การยกระดับสินค้าด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
 การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยสมบัติพิเศษ
 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยระบบการรับรองและแสดงฉลากมาตรฐาน
 การเตรียมความพร้อม Medical Textile สู่เชิงพาณิชย์ ด้วยมาตรฐานทดสอบสากล
และมาตรฐาน มอก. บังคับ
 การศึกษาดูงานด้านมาตรฐานพร้อมสาธิตการทดสอบ ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพฯ
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มผู้ผลิตเคหะสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ/ของที่ระลึก ของใช้ภายในบ้าน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินศัยภาพสถานประกอบการ (Self assessment)
ในรุ่นที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2564 หรือรุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02–713 5492-9 ต่อ 407 (กฤษนันท์) หรือ 413 (กรวิกา)
มือถือ : 091–120 4812 (กรวิกา), 084-855 1038 (กฤษนันท์)
#SMEone

บทความแนะนำ