โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม–15 กันยายน 2564
หมดเขตรับสมัคร 19 เมษายน 2564
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น
 ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นไลฟ์สไตล์ (ของใช้/ของที่ระลึก อัญมณีเครื่องประดับ รองเท้าเครื่องหนัง) และ Health & Wellness ที่ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
 ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว. และผ่านการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ หรือโครงการอื่น ๆ ของ สสว. (จะได้รับการพิจารณาในลำดับแรก)
 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนจบโครงการ
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ สสว.และสถาบันฯ กำหนด
 
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นไลฟ์สไตล์ (ของใช้/ของที่ระลึก อัญมณีเครื่องประดับ รองเท้าเครื่องหนัง) และ Health & Wellness
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 Up Skill ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการตลาด
 ทดสอบตลาด/เจรจาธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ
 ส่งเสริมการตลาดด้วย Platform TEXTILE SQUARE และ KOL
 
กิจกรรมของโครงการ
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ไม่น้อยกว่า 210 ราย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รอบ รอบละ 2 วัน
 รอบที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน 64
 รอบที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม 64
2. กิจกรรมออกบูท/เจรจาธุรกิจในประเทศ 210 ราย
 ออก Booth
 Platform TEXTILE SQUARE
3. กิจกรรมทดสอบตลาด/เจรจาธุรกิจต่างประเทศ
 Business Matching Online กลุ่มประเทศ RCEP (30 กิจการ)
 Platform Online กลุ่มประเทศ CLMV (20 กิจการ)
 ส่งเสริมการตลาดผ่าน KOL 5 กิจการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทรศัพท์ : 02-713-5492-9 ต่อ 721 (คุณธิดารัตน์) หรือ 222 (คุณปาจรีย์)
มือถือ : 098-380-5525 (คุณธิดารัตน์), 081-713-3449 (คุณปาจรีย์)
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564

จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://docs.google.com/.../10nRDOYO_X-gUn.../viewform...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ภาคการผลิต
• วิสาหกิจรายย่อย มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน
• วิสาหกิจขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
ภาคการบริการ
• วิสาหกิจรายย่อย มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน
• วิสาหกิจขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย
• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• เคหะสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์
• ของขวัญ/ของที่ระลึก ของใช้ในบ้าน
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
• อุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
- ได้รับการสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการจัดทำระบบคุณภาพสถานประกอบการ
- ได้รับใบรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ
- ขึ้นทะเบียนตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP
- ส่งเสริมการตลาดด้วย Platform Textile SQUARE

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทรศัพท์ : 02–713 5492-9 ต่อ 407 (กฤษนันท์) หรือ 413 (กรวิกา)
มือถือ : 091–120 4812 (กรวิกา), 084-855 1038 (กฤษนันท์)
E-mail : thti.standard@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

จัดกิจกรรมวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น! 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://www.tu-digitalmarketing.com/register/course/A

หลักสูตรขั้นสูง สำหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
อบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยโค้ชด้าน Digital Marketing รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
o สำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ที่อยากเรียนรู้เชิงลึกแบบรอบด้าน พร้อมการคัดเลือกไปเข้าขายยังแพลตฟอร์มต่างประเทศและการศึกษาดูงาน

เกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือก
• มีร้านค้าออนไลน์แล้ว
• มียอดขายอย่างต่อเนื่อง
โครงการในปีนี้เน้นติดอาวุธการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการสอนกลยุทธ์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์แบบเจาะลึก จับมือทำ วัดผลจริง ส่งการบ้าน มีการติดตามผลรายเดือน และให้คำปรึกษาโดยโค้ชตลอดระยะเวลา 3 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

จัดกิจกรรมวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://www.tu-digitalmarketing.com/register/course/B

อยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

"BootCamp 3 วัน เจาะลึกการตลาดออนไลน์ครบทุกด้าน"
***Line OA, Chatbot, Facebook Marketing, Content Marketing, TIKTOK Marketing, Talk Show Teaching***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปี 2564
 
จัดกิจกรรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรืออยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์
สำหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
 
หลักสูตรขั้นต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน
"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage ได้จริง"
 
+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892
#SMEone

บทความแนะนำ