อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ (Hemp and Natural Fiber Cluster) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี งบประมาณ 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ (Hemp and Natural Fiber Cluster) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี งบประมาณ 2564
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์”
ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)
 
วันที่จัดงาน : 10 มิถุนายน 2564
สถานที่จัดงาน : โรงแรมชุนหลีแกรนด์ (offline) และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


หัวข้ออบรม
• แนวคิด ทฤษฎีการจัดการแบบคลัสเตอร์ยุค 2021 และเทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์
• รู้จักกับพันธุ์กัญชง การปลูก และการใช้ประโยชน์ พืชเศรษฐกิจใหม่
• การแปรรูปกัญชงสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
• การใช้ประโยชน์จากกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
• ประโยชน์ของกัญชงทางการแพทย์
• ความสำคัญของประธานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
• การขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเครือข่ายการผลิต ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
- เกษตรกรที่ปลูกหรือแปรรูปกัญชง หรือเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ
- กลุ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์คอมโพสิท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการจะต้องไม่เข้าโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
- ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-7135492-9 ต่อ 403 คุณณัฐธิดา, 884 คุณจุฑามาศ

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Motion Graphics Workshop กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Motion Graphics Workshop กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

สัมมนาออนไลน์ โดยผ่านระบบ ZOOM (เข้าฟังทั้ง 2 วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/QbeTtUEqKLFEAp5u5

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุน เครือข่าย SME ปี 2564 โดย สสว. ร่วมกับ ม.ศิลปากร
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Motion Graphics Workshop ซึ่งในครั้งนี้ จะได้เข้าฟังสัมมนาที่น่าสนใจในเรื่องของ “Motion Graphics for Social Media”
- ทำความรู้จัก Motion graphics for social media คืออะไร ?
- ช่องทางการนำเสนอ VDO social media ในปัจจุบัน !
- เคล็ดลับ Animated อย่างไรให้น่าจดจำ ?
โดย คุณพงษ์อมร โอฬารรังสีกุล : Co-Founder/Creative Director บริษัท โมชั่นเฮ้าส์ จำกัด

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 096-048-5142

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564
 
Thailand–Philippines Online Business Matching 2021 (Fashion & Beauty Products) วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
สมัครด่วน! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัคร 13 มิถุนายน 2564
Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิกที่ลิงก์ http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/2000006
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม
- มีความพร้อมด้านการค้าและการส่งออกไปต่างประเทศ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการนี้กับ สสว. ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (นับจากปี 2561)
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเดียวกันกับหน่วยร่วมอื่น

สิทธิประโยชน์สำหรับประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 50 กิจการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ด้านตลาดเป้าหมาย และเทคนิคการนำเสนอสินค้า
- Pre-Matching เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงความต้องการมากกว่า 3 คู่ ในแต่ละกิจการ
- เผยแพร่ข้อมูลสินค้าบนระบบนัดหมายจับคู่ธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ไปยังกลุ่มคู่ค้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

หมายเหตุ:
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน และ/หรือมีมาตรฐานและรางวัลการันตีก่อนเป็นลำดับแรก
2. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการสมัครผ่านทางอีเมล
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเกด ณิชาภา โทรศัพท์: 092-223-4142 หรือ 02-105-4778 ต่อ 4005, E-mail: nichapha_le@ismed.or.th

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดมาเลเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดมาเลเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564

Thailand–Malaysia Online Business Matching 2021 (Food Products) วันที่ 8-10 กันยายน 2564
สมัครด่วน! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัคร 13 มิถุนายน 2564
Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิกที่ลิงก์ http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/2000002


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร ขนม และเครื่องดื่มสำเร็จรูป
- มีความพร้อมด้านการค้าและการส่งออกไปต่างประเทศ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการกับ สสว. ต่อเนื่อง 3 ปี (นับจากปี 2561)
- ไม่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเดียวกันกับหน่วยร่วมอื่น

สิทธิประโยชน์สำหรับประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 60 กิจการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ด้านตลาดเป้าหมาย และเทคนิคการนำเสนอสินค้า
- Pre-Matching เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงความต้องการมากกว่า 3 คู่ ในแต่ละกิจการ
- เผยแพร่ข้อมูลสินค้าบนระบบนัดหมายจับคู่ธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ไปยังกลุ่มคู่ค้าในสหพันธรัฐมาเลเซีย

หมายเหตุ:
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน และ/หรือมีมาตรฐานและรางวัลการันตีก่อนเป็นลำดับแรก
2. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการสมัครผ่านทางอีเมล
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเกด ณิชาภา โทรศัพท์: 092-223-4142 หรือ 02-105-4778 ต่อ 4005, E-mail: nichapha_le@ismed.or.th

#SMEone

บทความแนะนำ

Online Advisory Clinic ครั้งที่ 2 : "ฉีดวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษา EXIM Bank และเครือข่ายพันธมิตร" 💉🚢

Online Advisory Clinic ครั้งที่ 2 : "ฉีดวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษา EXIM Bank และเครือข่ายพันธมิตร" 💉🚢
 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ใน ขณะนี้ ที่ขยายขอบเขตกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (Exim Bank) จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์ 100%

วันที่ 14-18 เดือน มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Meet
ขอรับคำปรึกษาฟรี!!>> https://forms.gle/r26Y4WPRUjxj6Kcs6
โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ : รอบเช้า - รอบบ่าย
 
กิจกรรม Online Advisory Clinic: "ฉีดวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษา EXIM Bank และเครือข่ายพันธมิตร"
พบกับการให้คำปรึกษา
1. การเงิน
2. การตลาด
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์

และขอให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก ระบบ “TERAK”
ระบบ “TERAK” หรือระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย ระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินธุรกิจของคุณได้ครบทุกมิติการส่งออก รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพทางธุรกิจของคุณ ประเมินด้วยตัวเองง่ายๆ ภายในเวลา 20 นาที พร้อมรับรายงานคำแนะนำจากผู้ส่งออกและผู้บริหารบริษัทส่งออกชั้นนำของไทยระบบ TERAK ยังเชื่อมโยงคุณให้เข้าถึงโครงการพัฒนาผู้ส่งออก แหล่งความรู้และการให้คำปรึกษา รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในเวทีโลกได้เร็วและง่ายขึ้นสมัครเป็นสมาชิกและเข้าใช้ระบบประเมินได้แล้ววันนี้ ฟรี! ขอบคุณครับ
 
สมัครสมาชิก ระบบ “TERAK" เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจส่งออก และประเมินศักยภาพทางธุรกิจง่าย ๆ คลิ๊ก>> https://terak.exim.go.th/sign-in
สมัครเป็นสมาชิกได้ หลังจากกดส่งแล้วจะมี Link ให้สมัครนะครับ ขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2617-2111 ต่อ. 3510-3513
#SMEone
 

บทความแนะนำ