ข่าวดี!! สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย, เกษตรไร้สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ หรือแปรรูปวัตถุดิบจากสินคา้ ดังกล่าวด้วยกรรมวิธีปลอดสารเคมี) สสว. × มธ. × แคสปี้ สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรคัดสรร ดันยอดขายออนไลน์" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวดี!! สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย, เกษตรไร้สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ หรือแปรรูปวัตถุดิบจากสินคา้ ดังกล่าวด้วยกรรมวิธีปลอดสารเคมี)
สสว. × มธ. × แคสปี้ สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรคัดสรร ดันยอดขายออนไลน์" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

มาร่วมเป็น 1 ใน 20 ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรคัดสรร พบกับกูรูการตลาดสินค้าเกษตร Kaspy แอพลิเคชั่นซื้อขายสินค้าเกษตรครบวงจรโดยคนไทยเพื่อคนไทย
สินค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ มีดังนี้ ผักสด ผลไม้สด ผักและผลไม้แปรรูป ข้าวและธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ เนื้อสัตว์ ปลาและอาหารทะเล อาหาร ผลิตภัณฑ์สำหรับดื่ม ขนมและของหวาน ตลาดต้นไม้ และสุขภาพและความงาม

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- อบรมการตลาดออนไลน์ Facebook ads, Live commerece, TikTok, ChatBot, Line, LineMyshop

ผ่านการคัดเลือก!! ได้รับ
- อบรมการขายสินค้าผ่านแอพลิเคชั่น Kaspy
- ขึ้นอันดับ "สินค้าคัดสรร" แอพลิเคชั่น Kaspy
- สร้างแบรนด์ โปรโมทสินค้าออนไลน์กับกูรูส่วนตัวแบบ exclusive

เปิดรับแล้ววันนี้–10 พ.ค. 64
สำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการแชร์ประสบการณ์และหลักคิดสำคัญในการพัฒนาการผลิตสู่อนาคต โดยมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า บริษัทระดับโลกที่เป็น Think Tank สำคัญในวงการ Manufacturing เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสรออยู่ข้างหน้า

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-15:00 น.

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM
 
Download รายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรอกใบสมัคร Click https://www.ftpi.or.th/event/ftpi-exclusive-talk

 

Highlights

· มุมมองและหลักคิดฝ่าวิกฤตของ TOYOTA บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก กับความสำเร็จที่ยั่งยืนมาทุกยุคการเปลี่ยนแปลง

· เจาะลึกประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญสายงานการผลิตกับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

· เปิดตำราสูตรการพัฒนา “คน” ฉบับโตโยต้า ที่เน้นสร้างความรู้ ทักษะ และเสริมด้วยระบบที่แข็งแกร่ง

· ทำความรู้จัก “Toyota Manufacturing Development” โปรแกรมการพัฒนาที่ถอดบทเรียนมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีทิศทาง

 

แขกรับเชิญ : คุณศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

ผู้ดำเนินรายการ : คุณณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการสายงานผลิตและสายสนับสนุนการผลิต หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ SME นักศึกษาและผู้สนใจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Praphaporn@ftpi.or.th โทรศัพท์: 089 442 9453 002-619-5500 ต่อ 432 ประภาพร

#SMEone

บทความแนะนำ

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง SDGs ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีกว่า มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทสำคัญผ่านการรับชมวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
 
โดยสามารถรับชมได้ YouTube Channel: SDGs Thailand https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA/videos ซึ่งมีองค์ความรู้หลายหลายวิดีโอ เช่น
 
ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ เมื่อพูดถึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรามักให้ความสำคัญกับการทำกำไรสูงสุด โดยละเลยต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และทางทะเล โลกร้อน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business จึงกลายมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้
การดำเนินการตามหลัก “ธุรกิจที่ยั่งยืน” นั้น นอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเองด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามเทรนด์ของตลาดตอบโจทย์นักลงทุน และยังเป็นที่ต้องการผู้บริโภค ซึ่งจะสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว
 
ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เกษตรกร ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทาง SDGs ได้เช่นกัน การทำเกษตรกรรมยั่งยืน จะเป็นแนวทางลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในระยะยาว
เกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบเกษตรที่ครอบคลุมวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเดิม ให้มีความหลากหลายมากขึ้น หรือการลดใช้สารเคมี จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรได้ SDGs ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่มากขึ้น
 
URL: สำหรับดาวน์โหลด พากษ์ไทย
https://drive.google.com/drive/folders/1I5t0g5P_sxwvzgqCmCtY1xgLWj-8MQrp
URL: สำหรับดาวน์โหลด พากษ์อังกฤษ-บรรยายอังกฤษ
https://drive.google.com/drive/folders/1wx38hOfp4rxGWBpIk58-fAggI3X7HB77?sort=13&direction=a
YouTube Channel: พากษ์ไทย-บรรยายไทย
YouTube Channel: YouTube Channel: พากษ์ไทย-บรรยายอังกฤษ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 280 4085 ต่อ 6412 (ธัชไท), 6403 (ดวงฤทัย) โทรสาร 02 280 8005 E-mail: thuttai@nesdc.go.th , duangruetai@nesdc.go.th เว็บไซต์ www.sdgs.nesdc.go.th
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังโควิด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564)

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังโควิด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564) 

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.–16.30 น.

สถานที่จัด : ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

URL ลิ้งค์ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclZnrtTB_LOcbuEJMYb4EAzTouVQrr8e3-VjIbzYP_a2IK5g/viewform

เนื้อหาในการจัดหลักสูตรได้แก่

- Trend การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวหลังโควิด

- ประเมิน/ค้นหาศักยภาพและการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้เสริมการท่องเที่ยว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 082-4502616 (ขนิษฐา), 082-4502630 (อัชรา), 090-0905091 (ทิติยา), 082-4502627 (ณิชาภา)   

e-mail : ismedstrong@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสะพานดิจิทัล Saphan Digital" 

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสะพานดิจิทัล Saphan Digital" 

ความร่วมมือจาก Google และ กระทรวงพาณิชย์
จัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลออนไลน์...ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่าง ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาและต่อยอด การทำธุระกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแล้ววันนี้ สามารถสมัครได้ที่ช่องทางดังนี้
https://saphandigital.moc.go.th/

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อน 30 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น


หรือสามารถโทรสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก เจ้าหน้าที่ทีมงาน Saphan Digital หรือโทร คุณม่อน 085-505-9551 (เจ้าหน้าที่)
Line โครงการสะพานดิจิทัล @saphandigital

#SMEone

บทความแนะนำ